Ciekawostki technologiczne

Regulacje AI koniecznością w zglobalizowanym świecie?

0
Regulacje AI koniecznością w zglobalizowanym świecie? Na zdjęciu napis AI.

Żyjemy w erze, w której sztuczna inteligencja (AI) przestaje być wyłącznie tematem science-fiction, aby stać się integralną częścią naszej codzienności. Skutki tego zjawiska są dwojakie – z jednej strony otwierają się przed nami nieskończone możliwości rozwoju, z drugiej – nasilają się pytania o etykę oraz potrzebę regulacji. Jak świat odpowiada na te wyzwania?

Sztuczna inteligencja to technologia, która nauczyła się uczyć, ale czy potrafimy ją nauczyć odpowiedzialności? Regulacje AI mają za zadanie ustalić zasady gry – określić, co AI może robić, a czego nie, zanim stanie się zbyt potężna, byśmy mogli ją kontrolować. Wprowadzenie przepisów, które nadążają za postępem technologicznym, jest wyzwaniem dla prawników i decydentów na całym świecie.

Regulacje AI w Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej zostały wprowadzone innowacyjne regulacje dotyczące sztucznej inteligencji (AI), co stanowi przełomowy krok na arenie międzynarodowej. W kwietniu 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła pierwszy kompleksowy zestaw przepisów, które skupiają się na analizie i klasyfikacji systemów AI w zależności od potencjalnego ryzyka, jakie niosą dla użytkowników.

Priorytetem Parlamentu Europejskiego jest zapewnienie, że wszelkie systemy sztucznej inteligencji wykorzystywane w UE są bezpieczne, transparentne, możliwe do zidentyfikowania, nieskłonne do dyskryminacji i przyjazne dla środowiska. Jednym z kluczowych celów jest także stworzenie technologicznie neutralnej i jednolitej definicji sztucznej inteligencji, która będzie miała zastosowanie w przyszłych systemach AI.

Nowe przepisy szczegółowo określają obowiązki dostawców i użytkowników systemów AI, w zależności od poziomu ryzyka, jakie te systemy mogą stanowić. Systemy sztucznej inteligencji, które generują nieakceptowalne zagrożenia dla ludzi, zostaną zakazane. Natomiast te, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lub naruszyć prawa podstawowe, zostaną uznane za systemy o wysokim ryzyku. W przypadku systemów AI, które niosą ograniczone ryzyko, będą one musiały spełniać minimalne wymagania dotyczące przejrzystości, aby użytkownicy mogli podejmować świadome decyzje.

Komisja Europejska w dniu 28 września 2023 roku przyjęła dyrektywę w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję (AI Liability Directive, AILD). Celem tej dyrektywy jest rozszerzenie ochrony ofiar systemów sztucznej inteligencji poprzez ułatwienie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie oraz wsparcie rozwoju sektora sztucznej inteligencji.

Parlament Europejski, po uzgodnieniu swojego stanowiska negocjacyjnego 14 czerwca 2023 roku, może teraz rozpocząć negocjacje z państwami członkowskimi UE w Radzie w celu ustalenia ostatecznego kształtu ustawy. Ambicją jest osiągnięcie porozumienia przed zakończeniem tego roku, co pomoże zapewnić spójność i skuteczność regulacji dotyczących sztucznej inteligencji na terenie całej Unii Europejskiej.

Regulacje AI w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych pojawiły się niedawno nowe regulacje dotyczące działania sztucznej inteligencji (SI). Prezydent Joe Biden wydał dekret wprowadzający pierwsze przepisy związane z systemami SI. Jednym z głównych celów tych regulacji jest zapewnienie, że najbardziej zaawansowane produkty SI zostaną poddane testom w celu zapobieżenia ich wykorzystywaniu do produkcji broni biologicznej lub jądrowej. Chodzi tu o ochronę Amerykanów przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z systemami SI.

W ramach tych regulacji wprowadzono również obowiązek przekazywania wyników tych testów władzom federalnym. Rząd Stanów Zjednoczonych opracowuje standardy testów, które mają zapewnić bezpieczeństwo i wiarygodność systemów SI. Jednak regulacje te nie ograniczają się tylko do aspektu bezpieczeństwa. Ich celem jest także ochrona przed oszustwami, poprzez ustanowienie standardów wykrywania treści generowanych przez SI.

Dekret prezydencki nadaje nowe uprawnienia rządowi federalnemu. Po pierwsze, umożliwia on przeprowadzanie audytów zaawansowanych modeli SI, zanim zostaną one użyte przez instytucje federalne. Agencje rządowe, w tym Departament Obrony, Departament Energii i agencje wywiadowcze, są również zobowiązane do audytowania systemów, ale w kontekście ich zastosowania w działaniach operacyjnych. W tym przypadku kluczową kwestią w audytach jest cyberbezpieczeństwo i wykorzystanie SI w celu jego zwiększenia.

Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST) ma za zadanie opracować standardy, według których SI będzie wykorzystywana w działalności komercyjnej. Departament Energii i Departament Bezpieczeństwa Krajowego mają natomiast kontrolować zagrożenia cybernetyczne dla kluczowej infrastruktury kraju. Przestrzeganie nowych wymagań rządowych będzie zależało m.in. od wysokości dotacji federalnych dla firm zajmujących się rozwojem SI. Rząd chce w ten sposób zachęcić do przestrzegania standardów bezpieczeństwa.

Biały Dom, na wzór Europejskiej Ustawy o Sztucznej Inteligencji, zdecydował się wprowadzić pierwsze regulacje prawne w tej dziedzinie w Stanach Zjednoczonych. Według prezydenta Joe Bidena niekontrolowany rozwój technologiczny może bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo Amerykanów. Zgodnie z przepisami regulacji, firmy zajmujące się rozwojem SI będą musiały informować rząd o swojej działalności i dostarczać wyniki testów bezpieczeństwa.

Regulacje te mają także na celu dostarczenie firmom wzorca, jak unikać rozpowszechniania fałszywych informacji generowanych przez SI. W tym celu dokumentacja tworzona w celach urzędowych przy użyciu SI będzie oznaczana specjalnym odpowiednikiem znaku wodnego. Ma to dać administracji prezydenta Joe Bidena pewność, że SI jest używana w sposób etyczny i bezpieczny dla wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych.

Wykorzystanie AI w sektorze publicznym

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w sektorze publicznym niesie za sobą ogromne perspektywy i możliwości. AI może znacząco przyczynić się do efektywności działania urzędów oraz usprawnienia zarządzania miastami. Niemniej jednak, aby osiągnąć te cele, niezbędne są precyzyjne wytyczne dotyczące sposobu wykorzystywania tych technologii, aby służyły one dobru wspólnemu, jednocześnie szanując prywatność oraz inne prawa obywatelskie.

Sztuczna inteligencja może przyczynić się do usprawnienia procesów administracyjnych. Na przykład, systemy oparte na AI mogą automatyzować rutynowe zadania, takie jak przetwarzanie dokumentów czy obsługa klienta, co pozwoli pracownikom sektora publicznego skoncentrować się na bardziej złożonych i strategicznych zadaniach. Dzięki temu urzędy mogą działać bardziej efektywnie i oszczędzać czas oraz zasoby.

W kontekście zarządzania miastami sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do optymalizacji transportu publicznego, zarządzania odpadami czy monitorowania jakości powietrza. Systemy AI mogą analizować ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym i dostarczać władzom miejskim cenne informacje, które pomagają podejmować szybsze i lepiej poinformowane decyzje.

Jednakże ważne jest, aby stosowanie sztucznej inteligencji w sektorze publicznym odbywało się w sposób transparentny i z uwzględnieniem aspektów etycznych. Konieczne jest ustalenie zasad dotyczących zbierania i przechowywania danych, zapewnienie ochrony prywatności obywateli oraz zapobieganie dyskryminacji czy nadużyciom. Warto również inwestować w edukację pracowników sektora publicznego, aby umożliwić im pełne zrozumienie i kontrolę nad systemami AI, które wdrażają.

Edukacja i szkolenia jako klucz do zrozumienia AI

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) to obecnie jeden z najbardziej dynamicznych obszarów w technologii. Dlatego edukacja i szkolenia w tym zakresie odgrywają kluczową rolę. Niezależnie od tego, czy jesteśmy specjalistami w dziedzinie informatyki, czy też tylko zwykłymi użytkownikami, zrozumienie potencjału i ograniczeń AI jest istotne. Warto zauważyć, że inwestycje w edukację w dziedzinie sztucznej inteligencji stanowią priorytet na przyszłość.

Jednak wyzwanie polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale także na odpowiedzialnym wdrażaniu AI. Konieczne są przepisy i regulacje, które zagwarantują, że rozwój tej technologii będzie zachodzić w sposób zrównoważony i etyczny. Nie możemy pozostawiać rozwoju AI wyłącznie rynkowi. Musimy działać w taki sposób, aby sztuczna inteligencja służyła wszystkim obywatelom, a nie tylko nielicznym wybranym.

Istnieje również potrzeba zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat AI. Ludzie powinni rozumieć, jakie korzyści może przynieść ta technologia, ale także jakie mogą być jej potencjalne zagrożenia. Edukacja publiczna w zakresie AI może pomóc w rozpowszechnianiu wiedzy na ten temat.

Warto również wspomnieć o znaczeniu stałego doskonalenia umiejętności związanych z AI. Dynamiczny rozwój technologii oznacza, że nie możemy poprzestać na zdobywaniu wiedzy tylko raz. Konieczne jest ciągłe szkolenie i aktualizacja umiejętności, aby być na bieżąco z nowymi trendami i rozwiązaniami.

 

Satelity kosmiczne – technologia, która odmieniła świat

Previous article

Nauka języków obcych z ChatGPT? Z funkcją głosową w smartfonie to możliwe!

Next article

You may also like

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *