Wyniki Google PageSpeed ​​zaktualizowane do Lighthouse 8.0

Google ogłosił wydanie Lighthouse 8.0 z mieszanką bardziej rygorystycznej i łatwiejszej punktacji. Większość witryn cieszy się lepszymi wynikami.

Google zaktualizował Lighthouse 8.0, a jedną z ważnych zmian jest zmiana wag różnych wskaźników prędkości. Szacuje się, że zmiany mają ułatwić większości witryn osiąganie wyższych wyników szybkości strony. Skumulowane wyniki przesunięcia układu prawdopodobnie będą rosnąć, podczas gdy inne wskaźniki staną się bardziej rygorystyczne.

Lighthouse Google 8.0

Lighthouse to narzędzie, które pomaga wydawcom, programistom i SEO mierzyć szybkość strony i inne wskaźniki związane z dostępnością i SEO. Lighthouse obsługuje internetowe narzędzie PageSpeed ​​Insights i jest dostarczane jako narzędzie programistyczne w Chrome.

Nowa wersja Lighthouse 8.0 będzie dostępna w Chrome 93, ale jest już dostępna w PageSpeed ​​Insights.

Zmiany w narzędziu Google Lighthouse

  • Ocena wydajności została ponownie zważona
  • Ocena całkowitego czasu blokowania (TBT) jest bardziej rygorystyczna
  • Punktacja za pierwszą zawartość treściową (FCP) jest bardziej rygorystyczna
  • Łączna ocena przesunięcia układu (CLS) jest mniej rygorystyczna

Jak zmieniły się wyniki

Według najczęściej zadawanych pytań Google około 20% witryn odnotuje spadek do pięciu punktów, podczas gdy 20% może nie zauważyć większych zmian.

Google szacuje, że około 60% witryn odnotuje pozytywną zmianę, od umiarkowanej do 5 punktów lub wyższej poprawy.

Szacuje się, że z Lighthouse 8.0 jest więcej zwycięzców, którzy uzyskują wyższe wyniki niż witryny, które uzyskują gorsze wyniki.

Oto szacunki Google dotyczące oczekiwanych zmian i wyjaśnienia :

„~20% witryn może odnotować spadek do 5 punktów, chociaż prawdopodobnie mniej

~20% witryn odnotuje niewielką wykrywalną zmianę

~30% witryn powinno odnotować umiarkowaną poprawę o kilka punktów

~30% może zauważyć znaczną poprawa o 5 punktów lub więcej

Największe spadki wyników wynikają z zaostrzenia punktacji TBT i nieco większej wagi metryki. Największa poprawa wyników jest również spowodowana zmianami TBT w długim ogonie i okienkowaniem CLS, a także wyższymi wagami obu metryk”.

Całkowity czas blokowania (TBT) Bardziej rygorystyczna punktacja

TBT to miara czasu, po jakim strona internetowa zaczyna reagować na przewijanie lub stukanie w klawiaturę. Celem jest uzyskanie niskiego wyniku TBT, który odpowiada stronie, która jest niemal natychmiast interaktywna.

Nowo zaktualizowany wynik Całkowitego Czasu Blokowania jest opisany jako bardziej rygorystyczny.

Według dokumentacji punktacja mogła być jeszcze bardziej rygorystyczna. Ale inżynierowie postanowili to cofnąć, aby nie było zbyt „ zgrzytające ” . ”

Według strony TBT GitHub :

„Ale uważamy, że te punkty kontrolne byłyby na razie zbyt drażniące i agresywne. Mimo to jest miejsce na poprawę, więc wprowadzamy niewielką zmianę w punktacji TBT bardziej rygorystycznie”.

Aktualizacja interfejsu API

Google opublikował notatkę o zmianach w API:

„Nowa definicja skumulowanej zmiany układu jest teraz domyślną metryką wyświetlaną jako skumulowana_zmiana_układu, poprzednia metryka skumulowanej zmiany układu będzie dostępna przez ograniczony czas, ponieważ zostanie wycofana jako eksperymentalna_nieograniczona_skumulowana_zmiana_układu.

Largest Contentful Paint został zmodyfikowany w ostatnich wersjach Chrome i został podobnie zaktualizowany w CrUX.

Zaktualizowano progi tribinowania pierwszej Contentful Paint na: [0-1,8 s], (1,8 s-3 s), [3 s-∞]”.

Sprawdź nowe wyniki szybkości strony

Nowe wyniki są dostępne natychmiast w narzędziu PageSpeed ​​Insights .

Lighthouse 8.0 będzie dostępny w Chrome 93, którego premiera zaplanowana jest na 31 sierpnia 2021 r.

Informację te są niezwykle ważne, ze względu na najnowszy algorytm Google. Web Vitals, wszedł w maju tego roku, podstawą oceny stron w tym algorytmie są właśnie wyniki z SpeedTest. Pamiętaj jednak, że algorytm składa się z około 200 najważniejszych czynników, brak idealnych odczytów nie spowoduje znacznego obniżenia rankingu twojej strony.